Главная страница Наши контакты Обратная связь. Написать письмо по общим вопросам RUS   ENG
ОАО Коминмет
  ПAO "Коминмет"  

Информация ПАТ

Iнформація про проведення загальних зборів акціонерів 19 квітня 2012 року


Положення про загальні збори акціонерів ПАТ


      Положення про наглядову раду ПАТ Комінмет


      Положення про правління ПАТ


      Положення про ревізійну комісію ПАТ


      Принципи корпоративного управління ПАТ


      Протокол № 25 річних загальних зборів від 19.04.2012р.

"Дніпропетровський металургійний завод імені Комінтерну"


      Протокол № 24 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ

"Дніпропетровський металургійний завод імені Комінтерну"


      Статут ПАТ "Дніпропетровський металургійний завод імені Комінтерну"


      Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПАТсторінка2


      Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій(простих іменних акцій)


      Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій(облігацій серії А)


      Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента


      Повідомлення про річні загальні збори ПАТ

"Дніпропетровський металургійний завод імені Комінтерну" 27 квітня 2011 року


      Звіт про фінансові результати за I Квартал 2011 р.


      Баланс на 31.03.2011 р.


      Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента від 06.05.2011 р.


      Висновок незалежного аудитора щодо фінансових звітів станом на 31 грудня 2010 року


      Висновок ревізійної комісії ПАТ "Комінмет" за 01.01.10 - 31.12.10 р.


Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента від 19.04.2012 р.


Баланс станом на 31 грудня 2011 р. Комінмет


Висновок незалежного аудитора щодо фінансових звітів станом на 31
грудня 2011 р.


Звіт про власний капітал за 2011р.


Звіт про рух грошових коштів за 2011 р.


Звіт про фінансові результати за 2011р.


Примітки до річної фінансової звітності за 2011р.


Висновок ревізійної комісії за 2011 р.


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 р.
 
Главная | Новости | Компания | Технологии и качество | Информация ПАТ | Продукция | Контакты | Обратная связь
ПАО «Коминмет» г. Днепропетровск, ул. Коминтерна 7
Дизайн - Goroh agency. Создание сайта STM-studio. CMS-Puzzle.